Cuma , 19 Nisan 2019

Bal­ka­ba­ğı­nın Fay­da­la­rı


Bal­ka­ba­ğı­nın sa­yı­sız fay­da­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­yen di­ye­tis­yen Ser­kan Tu­tar bu fay­da­la­rı açık­la­dı:

“P­ro­te­in ve çin­ko açı­sın­dan zen­gin bir be­sin kay­na­ğı­dır. Ke­mik eri­me­si ve­ya kan pıh­tı­laş­ma­sı prob­le­mi ya­şa­yan­lar için K vi­ta­mi­ni öne­ri­lir ve K vi­ta­mi­ni­nin en zen­gin kay­nak­la­rın­dan bi­ri­si de bal­ka­ba­ğı çe­kir­de­ği­dir. Cilt sağ­lı­ğı için ge­rek­li ome­ga 3 ve ome­ga 6 yağ asit­le­ri­ni ba­rın­dı­rır.

Bir su bar­da­ğı­nın üç­te bi­ri ka­dar Balkabağı tü­ke­ti­lir­se gün­lük çin­ko ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 30’u­nu kar­şı­lar ki çin­ko ise saç dö­kül­me­si­ni ön­ler. Pros­tat bü­yü­me­si ve ke­mik eri­me­si baş­lan­gı­cı olan­lar mut­la­ka tü­ket­me­li.”

Mirage

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*